8 konkreta och handfasta tips på hur du skriver en sökmotorvänlig text

Hur man skriver en sökmotoroptimerad text är inte självklart och ibland spelar det ingen roll vad man skriver eller hur mycket man skriver. Det kan vara andra faktorer än textinnehållet som gör att din sida inte rankar bra, eller rankar alls för den delen. Dessa faktorer är dock inget vi kommer att ta upp i detta inlägg utan det lämnar vi till ett framtida inlägg. I detta inlägg skall vi ge några handfasta och konkreta tips på hur du skall tänka gällande just textinnehållet. Genom att följa dem minskar iallafall risken för att det skall vara innehållet som är orsaken till en dålig eller ingen placering i söklistorna.

This post is based on, and is a kind of concrete summary of our previous post “Så skriver du ett bra textinnehåll

1. skriv för besökaren inte för sökmotorerna

 • Det är besökaren du vill ge ett mervärde, inte sökmotorn.
 • Skriv till din besökare för att ge svar på din besökares frågor, skriv inte för att få en hög placering i söklistorna.
 • En hög placering med dåligt innehåll blir tids nog en låg placering med dåligt innehåll.
 • Höga placeringar är en konsekvens av ett bra och matnyttigt innehåll som ger besökaren svar på sina frågor.

2. Tänk nyckelord och inte lika mycket på sökord

 • “Nyckelord” (keyword) behöver nödvändigtvis inte vara samma sak som ”sökord”.
 • Nyckelordet är din kontext, sökorden är byggstenar som är relaterade till denna kontext.
 • Variera sökorden i din text för att definiera kontexten.

Exempel:

 • Frisör (nyckelord)
  • frisör (sökord)
  • hårsalong (sökord)
  • klippa håret (sökord)

3. Sökordsdensiteten är en myt

 • Sökordsdensiteten är inte en rankingfaktor.
 • Sökordsdensiteten kommer inte bli en rankingfaktor.
 • Sökordsdensiteten säger ändå något viktigt, är den högre än någon enstaka procent är den för hög. Då bör du använda synonymer eller relaterade ord istället.
 • Undvik ”Keyword stuffing”. Kom ihåg att du skriver för besökaren och inte för sökmotorn, din besökare kommer förstå vad texten handlar om utan att uppenbara sökord förstör det naturliga flödet i varje paragraf. Sökmotorer förstår detta också och de tycker inte om att man försöker lura dem.

4. Textlängden är viktig

 • En lång text har per definition mer innehåll än en kort text.
 • Du får plats med fler sökord på ett naturligt sätt i en lång text. Med sökord menar vi ord, synonymer och relaterade ord till ditt nyckelord, alltså till din kontext.
 • Den långa svansen växer ju längre din text är. Chanserna att fånga upp unika och specifika sökningar ökar ju mer innehåll du har och ju fler frågor du ger svar på.
 • Ingen magisk gräns för hur lång din text skall vara. Det exakta antalet ord din text innehåller är inte viktigt, det viktiga är att den svarar på besökarens frågor. Ju längre texten är, desto fler frågor kan du svara på.
 • En mjuk tumregel är att din text bör vara minst 300 ord och att en normallång text är mellan 600 – 800 ord och en mer djupgående text bör vara över 1000 ord.

5. Textformateringen ökar läsbarheten

 • Textformateringen och läsbarheten har en indirekt påverkan på rankingen. Är det svårt att läsa texten på grund av en dålig formatering är det svårt att tillgodogöra sig innehållet, det är svårt för besökaren att få svar på sina frågor.
 • Rubriker och underrubriker skall märkas upp korrekt för att skapa en tydlig struktur och ge en tydlig bild av vad deras underliggande textstycken handlar om.
 • En huvudrubrik per text. Det finns egentligen ingen gräns för hur lång den får vara men mellan 20-70 tecken är rekommenderat. Försök få med nyckelordet i huvudrubriken så att läsaren snabbt förstår vad texten kommer att handla om.
 • Dela upp textens olika inriktningar i underrubriker och säkerställ så att den underliggande texten är relaterad till rubriken.
 • Dela upp brödtexten i korta och läsbara paragrafer, en paragraf bör innehålla ca 4-5 normallånga meningar och ca 200 ord.
 • Sammanfatta paragrafen i paragrafens första mening.
 • Undvik stavfel i den mån det är möjligt. En text som innehåller många stavfel kan upplevas som störande, svår att läsa och oseriös.

Exempel på en paragraf:

Den första meningen i varje paragraf bör vara en slags nyckelmening som sammanfattar hela paragrafen. Då blir det lättare för läsaren att scanna av texten och hitta det som är intressant att läsa mer om. Man ger så att säga en ledtråd om vad den specifika paragrafen har att berätta. Efter den första meningen följer en fördjupad förklaring av vad paragrafen handlar om men kontentan av stycket bör finnas redan i första meningen.

Exempel på rubrikstruktur:

 • Huvudrubrik (H1)
  • Text
  • Rubrik (H2)
   • Text
   • Underrubrik (H3)
    • Text
   • Underrubrik (H3)
    • Text
    • Underrubrik (H4)
     • Text
  • Rubrik (H2)
   • Text

6. Metan spelar fortfarande en viktig roll

 • Metatiteln är det som syns i träfflistorna och skall engagera till klick. En bra metatitel leder till mer trafik.
 • Metatiteln bör inte vara längre än 60 tecken, nyttja hela utrymmet.
 • En bra, informerande och relevant metabeskrivning kan fortfarande synas även om det inte är säkert att sökmotorn väljer att visa den.
 • En välskriven och relevant metabeskrivning är din möjlighet att påverka det som syns i resultatlistan, ta vara på den chansen. Om du inte skriver någon och låter sökmotorn visa det den “tror” är relevant kan det bli med varierande resultat.
 • Metabeskrivningen bör vara ca 160 tecken, nyttja hela det utrymmet till att beskriva sidans innehåll.

Exempel på metatitel:

 1. Time booking | 12 characters and not very engaging.
 2. Frisör i Malmö – Boka tid – frisören.se | 47 and some engaging.
 3. Hairdresser in N.Y – Simple booking online – hairdresser.com | 60 characters and more engaging.

7. Länkar kompletterar ditt innehåll

 • Interna länkar som leder till andra sidor på din webbplats skall leda till relevanta sidor, de leder besökaren till andra intressanta delar av din webbplats och du leder sökmotorn till andra relevanta sidor på din webbplats.
 • Med interna länkar kan du lotsa besökaren dit du vill, till annat innehåll du tror besökaren kan vara intresserad av att läsa.
 • Externa utlänkar (länkar som leder bort från webbplats) visar vilka och vad du vill associeras med.
 • Externa utlänkar ger din text ett större sammanhang och en möjlighet för besökaren att fördjupa sig inom närliggande och relaterade ämnen.
 • Externa utlänkar hjälper besökaren att hitta fördjupad information du eventuellt inte ger svar på i din text.
 • Om du länkar till någon annan är chansen större att någon länkar till dig.

8. Berika ditt innehåll med talande bilder

 • Välj dina bilder med omsorg, motivet skall vara relaterat till eller relevant för textens innehåll.
 • Dina bilder skall vara av hög kvalitet och anpassade för webben. Inga suddiga bilder med dålig belysning. Hög bildkvalitet ger ett mer professionellt intryck.
 • Komprimera dina bilder så mycket du kan. Ju “tyngre” en bild är och ju större lagringsutrymme den tar desto längre tid tar det att ladda din sida. Besökaren vill inte vänta flera sekunder på att din sida skall laddas och laddtiderna är en viktig faktor för rankingen.
 • Döp bilderna på et begripligt sätt. Försök döpa bilden till det bilden föreställer.
 • Ange en relevant alt-tag. Alt-taggen visas ifall bilden i sig själv av någon anledning inte kan visas och då bör den angivna alt-taggen beskriva bilden på ett korrekt sätt.

Läs vårt mer djupgående inläggSå skriver du ett bra textinnehåll

Dela denna artikel

Kategorier

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

kristoffer Pihlfelt

kristoffer Pihlfelt

Developer, dewriter.com

Följ oss

Scroll to Top