Snabb och smidig bildkomprimering

  Vad menas med bildkomprimering?

  Detta verktyg riktar sig främst för dig som administrerar en webbplats och vill komprimera och optimera de bilder som finns på den. Bilder förmedlar många olika känslor och intryck vilket får besökaren att uppfatta din webbplats på ett eller annat sätt.

  Problemet är att samtidigt som bilderna är väldigt viktiga för användarupplevelsen utgör de ofta även en stor del av sidans totala “tyngd”. Det är inte alls ovanligt att bilderna står för 60-80% av sidans totala storlek vilken din webbläsare måste ladda ned innan besökaren ser dem. Ju större bilderna är desto längre tid tar det att ladda sidan vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser. Om det tar för lång tid att ladda sidan är risken stor att besökaren helt enkelt lämnar sidan och besöker någon annan som laddas snabbt istället. Dessutom får det negativa konsekvenser ur ett rent SEO-perspektiv (Search Engine Optimization). Hastigheten på sidan är en viktig faktor för rankingen och stora, tunga bilder påverkar detta negativt.

  Vårt bildkomprimeringsverktyg komprimerar och anpassar bilderna så att de får en mindre filstorlek och därmed blir mer optimerade för användning och visning på webben. I vårt verktyg kan du dessutom skala ned bildernas storlek genom att ange önskad bredd eller höjd i pixlar alternativt procentuellt i förhållande till bildens originalstorlek.

  Hur använder man detta verktyget?

  Med vårt verktyg är det väldigt enkelt att komprimera och ändra storlek på dina bilder.

  1. Välj kompressionsnivå

  Du kan välja tre olika grader av komprimering där 1 är den lägsta komprimeringen och 3 är den högsta möjliga komprimeringen. Komprimeringsnivå 1 och 2 är mer eller mindre “Lossless” och du kan knappt kan se någon skillnad på bildens kvalitet med blotta ögat. Nivå 3 är väldigt kraftfull och på vissa bilder kan man uppleva en något lägre bildkvalitet.

  2. Ange om du vill ändra storlek på bilden eller inte

  Du kan ändra storleken genom att ange bildens höjd eller bredd i pixlar och bilden kommer då att skalas proportionerligt efter det antal pixlar du angett. Du kan även välja att skala bilden procentuellt och då skulle t.ex 50% skala ned bilden till hälften av originalbildens höjd och bredd.

  3. Ladda upp bilderna du vill optimera

  Dra och släpp de bilder du vill optimera i det tydligt markerade fältet eller tryck på bläddra för att välja bilderna manuellt från ditt filsystem.

  • Som gästanvändare och för dig med ett registrerat gratiskonto kan du komprimera 5 bilder åt gången men du kan bara välja den högsta kompressionsnivån om du har registrerat dig för ett gratiskonto
  • Som en betalande användare kan du komprimera 20 bilder åt gången och använda den högsta kompressionsgraden samt välja alla tre kompressionsnivåer samtidigt vilket ger dig flera olika versioner av dina optimerade bilder.

  4. Spara de optimerade bilderna till din dator

  Du kan ladda hem bilderna var och en för sig efter att komprimeringsprocessen är klar eller så kan du skapa och ladda hem en zip-fil som innehåller dina nya och optimerade bilder tillsammans med en textfil som tydligt visar hur mycket bilderna har komprimerats och hur mycket utrymme du sparat genom att optimera dem.

  Scroll to Top