Parafrasgenerator

Fraser: 0

Vad är en parafrasgenerator

Att parafrasera en text innebär att skriva om texten utan att egentligen ändra innebörden av texten. Du skriver samma sak men med andra ord helt enkelt.

När man parafraserar en text gör man det på ett sätt så att Källans påstående kan sättas i perspektiv eller förtydligas genom omskrivningen.

Om vi ​​tar följande mening och försöker generera förslag till omskrivningar av den i verktyget ovan:

Källa:
"Omskrivningen tjänar vanligtvis till att sätta källans uttalande i perspektiv eller för att klargöra sammanhanget där det inträffade."

Förslag på omskrivningar:
• Källans påstående sätts vanligtvis i perspektiv av omskrivningen.
• Källans påstående sätts vanligtvis i perspektiv eller förtydligas av omskrivningen.
• Källans påstående kan sättas i perspektiv eller förtydligas.
Källans påstående kan sättas i perspektiv eller förtydligas genom omskrivningen.
• Källans påstående sätts vanligtvis i perspektiv med omskrivningen.

Som du kan se har vi använt en av parafraserna som genererades i den inledande texten.

Så använder du parafrasgeneratorn

Att använda vårt verktyg för att parafrasera är väldigt enkelt och det är inte mycket du behöver tänka på. Du skriver meningen eller stycket som du vill generera parafraser för i textfältet ovan och trycker sedan på knappen "Generera omskrivningar". Efter ett tag får du förslag på omskrivningar av texten du skrivit in.

Ju längre meningar och ju fler meningar du anger, desto längre tid tar det att generera omskrivningarna eftersom detta är en ganska resurskrävande process.

Du kan även välja vilket språk du vill att vårt program ska använda när det genererar omskrivningarna, som standard används det språk du har valt för hela webbplatsen, men du kan enkelt ändra det när du genererar nya parafraser/omskrivningar.

Datakvoter för olika användartyper

  • Om du använder tjänsten som gäst utan att vara inloggad tar vi bara de 3 första meningarna i din text och du får tillbaka upp till 5 olika omskrivningar av den meningen.
  • Om du har registrerat ett gratiskonto och är inloggad när du använder verktyget tar vi de 5 första meningarna och genererar upp till 5 omskrivningar per mening av dessa meningar.
  • Om du har registrerat dig till prenumerationsplanen "Contributor" kommer du att få upp till 10 omskrivningar av lika många meningar. Det är inte säkert att vi kan generera 10 olika parafraser av varje mening, men om det är möjligt kommer du att få så många förslag. Som ”Contributor” får du även möjlighet att generera ett löpande textstycke utifrån de omskrivningar vi lyckas generera.
Scroll to Top