Priser & prenumerationsplaner

Gäst

Ingen registrering eller konto krävs
$ 0 För alltid
 • Tillgång till alla nyckelfunktioner i vår smarta textredigerare med ytterst små och få begränsningar
 • Tillgång till nästan alla nuvarande och kommande tjänster med endast några få begränsningar
 • Reklam och annonser kan förekomma på olika sidor
 • Ingen förhandsinformation gällande ny funktionalitet eller nya tjänster
 • Ingen möjlighet att testa kommande tjänster innan de släpps

Gratis

Registrera dig för ett gratis konto
$ 0 För alltid
 • Tillgång till alla nyckelfunktioner i vår smarta textredigerare med ytterst små och få begränsningar
 • Nästan full tillgång till alla nuvarande och kommande tjänster
 • Reklam och annonser kan förekomma på olika sidor
 • Få nyheter och information gällande ny funktionalitet och nya tjänster via e-post
 • Möjlighet att testa nya tjänster innan de släpps

Contributor

Obegränsad tillgång
$ 5
99
Månadsvis
 • Full tillgång till vår smarta textredigerare utan några som helst begränsningar
 • Full tillgång till alla våra nuvarande och kommande tjänster utan några som helst begränsningar
 • Känn dig stolt över att bidra till utvecklingen av våra kommande och planerade tjänster
 • Du är med och finansierar utvecklingen av fler än 20 olika planerade tjänster
 • Du får vår fulla respekt och en evig tacksamhet för att du hjälper oss bygga något stort
 • Ingen reklam eller annonser
 • Få nyheter och information gällande ny funktionalitet och nya tjänster via e-post
 • Möjlighet att testa nya tjänster innan de släpps
Scroll to Top