Så skriver du ett bra textinnehåll

I denna artikel kan du läsa om olika tillvägagångssätt för att skriva ett bra, sökbart och hållbart innehåll. Att skriva en bra och genomtänkt text, som är så pass intressant och givande för personen som läser den att personen faktiskt läser klart hela, är inte superenkelt. Förutom att du behöver ha ett intressant ämne att skriva om behöver du även tänka på hur texten är uppbyggd, rubriksättning, längden på dina paragrafer (brödtextens stycken), rättstavning, meningsuppbyggnad och mycket annat.

Denna artikel handlar inte så mycket om olika ämnen att skriva om, hur du skall bygga upp stämningen, kittla fantasin eller annat som hör skönlitteraturen till. Genom att läsa denna artikel kanske du däremot får en bättre förståelse för hur en text skall formateras på rätt sätt för att vara lätt att läsa utan en massa onödig friktion i form av konstiga rubriker, osammanhängande, långa och oläsliga stycken och liknande saker som stör läsaren. Förhoppningsvis får du en bättre förståelse för hur du kan få ditt innehåll att ranka bättre i sökmotorerna.

Skriv för besökaren, inte sökmotorn

Det vanligaste många gör fel, är att många skriver för sökmotorerna snarare än för besökaren. Med besökaren menar jag de personer och den målgrupp som är tänkt att faktiskt läsa texten och efter att ha läst den ha någon form av behållning av innehållet. Den som läser din text skall vara något klokare efter att ha läst den så att säga.

Någonstans på sista raden är det egentligen helt irrelevant för läsaren vilken placering ditt innehåll har i träfflistorna i sökmotorerna. Det som egentligen är, eller iallafall borde vara mest relevant för läsaren är om denne, baserat på texten han eller hon nyss har läst har kunnat tillgodogöra sig någon ny information eller fått svar på sina frågor och funderingar. Att textinnehållet genererat någon form av mervärde.

Föreställ dig att du har skrivit en riktigt lång och matnyttig text till din nya hemsida som är tänkt att generera någon form av konverteringar, kanske en ny tjänst du erbjuder, en tjänst som skall generera intäkter till dig. Din nya sida får 1.000 besökare men ingen av dem stannar för att läsa klart hela texten utan istället lämnar sidan efter att de läst några få meningar utan att bli klokare på något sätt. Då har vi ju inte skapat något mervärde för besökaren och du har inte fått de intäkter sidan var till för att inbringa. Visst, vi kanske klättrade några placeringar bland sökresultatet på något eller några sökord men det är egentligen inte det du vill, du vill ju att så många av dessa 1.000 besökare som möjligt skall generera en intäkt till dig.

Om en överväldigande stor majoritet av dessa 1.000 besökare vi pratat om lämnar sidan snabbt och utan att konvertera eller komma till någon form av avslut kommer detta att lämna spår efter sig till sökmotorn. Det berättar för sökmotorn att sidan inte är relevant helt enkelt, innehållet svarar inte på de frågor eller funderingar personen som besökte den hade. Därmed kommer sökmotorn så småningom låta någon annan sida klättra före din nya sida i placeringen, någon som troligtvis är mer relevant och faktiskt svarar på besökarens frågor och funderingar. Googles enda syfte är nämligen att visa så relevant innehåll som möjligt och kommer lägga mycket resurser på att visa den sida som har mest relevant innehåll framför de sidor som inte har det.

Så. Skriv för besökaren, inte för sökmotorn, det kommer att löna sig i längden.

Nyckeln till framgång är att tänka nyckelord och kontext, inte bara sökord

Ett annat vanligt misstag många gör, är att de felaktigt översätter ordet ”keyword” till ”sökord”. Det behöver nämligen egentligen inte alls vara samma sak. "Keyword" eller nyckelord är det ord, den kontext sidan eller innehållet kretsar kring medan sökord kan vara de ord och fraser användare söker efter i sökmotorerna. Ofta tänker man nog att nyckelorden och sökorden är samma ord när man sökmotoroptimerar texter och därför har man nog inte separerat på ordens betydelse så mycket. Idag är det lite annorlunda, sökmotorerna är radikalt mer avancerade än de var bara för några år sedan och intåget av ”Voice search” har förändrat deras algoritmer ganska radikalt också. Den typ av sökord eller sökfraser användare söker efter idag har också ändrat karaktär.

Vi söker inte som vi gjort tidigare helt enkelt. Vi måste tänka på semantiken.

Nyckelord eller Sökord?

Om vi föreställer oss nyckelordet ”Frisör” och har optimerat texten för det och endast det ordet - så finns det en stor risk att vi tappar väldigt många besökare, det är nämligen inte alls säkert att de skriver just ordet ”Frisör” i sökmotorn. De kanske lika gärna söker efter ”frissa”, ”frisörsalong”, ”hårsalong”, ”klippa håret” eller vad det nu än må vara. Dessa besökare är så klart precis lika mycket värda som de som sökte på specifikt ordet ”frisör”. I detta fallet är ordet ”Frisör” vårt nyckelord, texten handlar ju om en frisör. Vi har placerat vår sida eller vårt textinnehåll i en kontext, i en kategori skulle vi kunna kalla det. De övriga sökorden jag nämnde passar in i samma kontext eller kategori. Se exempel nedan:

 • Frisör (nyckelord)
 • barber (search phrase)
 • hårsalong (sökord)
 • klippa håret (sökord)
 • hairstylist (search phrase)

Som ni förstår av exemplet ovan så härstammar - och leder - alla sökorden från och till samma nyckelord. Det är bara en fråga om semantik.

Variation ger fler besökare

Slutsatsen av stycket ovan är att en variation av sökord som har ett gemensamt nyckelord bara är av godo. Om vi skulle stoppa in endast sökordet ”Frisör” i vår text på ett 10-tal ställen skulle det potentiellt få olika negativa konsekvenser:

 • Texten ser onaturlig ut, kom ihåg att vi skriver för besökaren, inte för sökmotorn.
 • Innehållet i texten upplevs som repetitiv.
 • Du kanske tappar en stor del av de besökare som egentligen söker efter samma sak fast med olika ord.
 • Du riskerar att bli straffad på grund av ”Keyword stuffing”, alltså att ett sökord förekommer onaturligt ofta med avsikten att "lura sökmotorn".

Som ett led i att försöka undvika ovan scenarier bör man använda sig mycket av synonymer och/eller relaterade ord. I detta fallet kan vi alltså variera ordet ”Frisör” med just frissa, hårsalong, frisörsalong och andra ord. Det är bättre för läsaren som då inte upplever texten som lika repetitiv, det är bättre för antalet besökare då vi spänner nätet för att kunna fånga upp fler sökord och det förekommer mindre risk för bestraffning av olika slag.

Det är även en god idé att använda relaterade ord och fraser snarare än enbart synonymer. Relaterade fraser som skulle passa bra till en sida med nyckelordet ”Frisör” skulle kunna vara t.ex ”Klippa håret” eller ”Skaffa ny frisyr” och liknande termer. De är närliggande, relaterade och någonstans på vägen slutar en sådan användare troligtvis sin resa hos en frisör. De ryms inom samma kontext så att säga.

Sökordsdensiteten är en myt, men visar dig ändå något värdefullt

Tidigare kan sökordsdensiteten i en text ha haft någon form av påverkan, detta är dock inte bevisat någonstans och aldrig erkänt av Google heller. Om det någonsin varit en faktor att ta med i beräkningen så är det inte så idag iallafall. 2013 släppte Google algoritmen ”Hummingbird” som fokuserar på naturligt skrivna texter snarare än sökord.

Trots detta tycker jag att det kan var en bra idé att mäta eller iallafall uppskatta densiteten. Inte för att hitta den optimala ration som t.ex 3% eller liknande. Utan endast som en indikator på hur ofta ett visst sökord eller en viss fras förekommer i din text. Denna indikator berättar när det kanske är dags att byta ut det specifika ordet mot synonymer eller relaterade ord. Den berättar att det kanske är dags att läsa igenom texten igen för att se om den verkligen upplevs som naturlig, att den inte upplevs som repetitiv. Läsaren kan att uppleva att han eller hon läser samma sak om och om igen vilket kan upplevas som irriterande. Att undvika att irritera läsaren med den typen av saker bör vara av stort intresse för dig då läsaren ögonblickligen kan avsluta sin läsning på grund av en sådan sak

Om sökordet förekommer ofta men att det ändå upplevs som helt naturligt är det ingen större fara, sökmotorn kommer inte att bry sig och läsaren accepterar det. Om det är tydligt att man stoppat in nyckelordet många gånger på ett onaturligt sätt bara för att försöka "lura" sökmotorn riskerar du, som nämnts tidigare, att bli straffad för ”Keyword stuffing”.

Det finns ingen optimal eller magisk gräns för sökordsdensiteten men om den börjar närma sig uppåt 2-3% bör du fundera på om du kan formulera om texten en aning.

Det viktigaste enligt mig är att nyckelordet finns i metatitlen och tidigt i själva textinnehållet. Det skadar inte heller om det finns i rubriken, webbadressen (även kallad permalänk eller url) samt i metabeskrivningen. I övrigt rekommenderar jag att använda synonymer, relaterade ord och annat som ryms inom samma kontext.

Textlängden är ganska viktig för att ranka bra

Vi pratar ofta om textens längd och att den skall vara X antal ord lång osv. Detta är inte helt taget ur luften utan det spelar faktiskt roll. Det spelar ingen roll ur den aspekten att det skall vara just X antal ord och att finns är en magisk gräns för vad sökmotorn vill ha. Det handlar egentligen åter igen bara om innehållet och dess karaktär. En längre text har ju nästan per definition mer innehåll och därmed mer söktermer och fraser att ranka på eller matcha mot.

Det görs ständigt efterforskningar där man undersöker ett visst antal sidor som rankar bra, man försöker hitta gemensamma nämnare för dessa i jämförelse med sådana sidor som inte rankar bra och texternas längd verkar ofta vara just en sådan gemensam nämnare. Det hela är egentligen väldigt logiskt, se punktlistan nedan:

 • Sökmotorn får fler ledtrådar till vad din text handlar om ju mer innehåll det finns.
 • Du får plats med fler sökord som förekommer naturligt i din text om den är längre.
 • Om du har lite text signalerar du till sökmotorn att du har ett ”tunnt” innehåll som troligtvis erbjuder användaren få till inga svar.
 • Du har större möjligheter till Long tail-sökningar om du har mer text.

Vad är den optimala längden på en text?

Det är en svår fråga att svara på. Som tur är finns det andra aktörer som ständigt testar detta och en av dem är Yoast, de som utvecklat ett av de mest använda verktygen för sökmotoroptimering till den populära plattformen Wordpress. Enligt dem bör ett vanligt blogginlägg vara minst 300 ord för att ha någon chans att ranka. Jag tycker dock att 300 ord är relativt lite och skulle nog säga att det bör vara mellan 600-800 ord för att kunna ranka någorlunda bra.

Ju längre texten är desto bättre men det är samtidigt en konst att skriva ett intressant inlägg som passerar 1000 ord. Ännu svårare att skriva ett inlägg som passerar 2500 ord. Men, en artikel om 2.500 ord som faktiskt upplevs naturlig, innehåller många svar, har bra rubriker, innehåller bilder och annat kommer med stor sannolikhet att ranka väldigt mycket bättre på väldigt många fler sökord än ett inlägg som består av blott 300 ord. En vanlig text för webben bör som jag skrev tidigare åtminstone innehålla mellan 600 - 800 ord. Om det är en "viktig" text bör den innehålla 1000 - 1200 ord.

Det finns så klart många undantag. Om vi tar en e-butik som exempel. De har ofta en kategoritext för varje produktkategori som beskriver vilken typ av produkter kategorin innehåller och den bör så klart inte vara 800 ord lång, då kommer ju besökaren aldrig fram till produkterna. Där kanske det räcker med 100-200 ord, produkterna i sig berättar ju för både besökaren och sökmotorn vad sidan handlar om.

I andra fall är ämnet man skriver om helt enkelt av en natur som gör att man inte kan skriva långa texter och då får man anpassa sig helt enkelt. En bra början, om man är ute efter att ranka högt, är att undersöka konkurrensen. Om de som ligger i topp 3 i träfflistan har ett innehåll som är 1.200 ord är chansen liten att din text som uppnår 200 ord kommer att passera dem i rankingen.

En annan nyckel till framgång gällande innehållets längd är att försöka förstå vad besökarens avsikt med sitt besök och läsandet är. Vart i processen besökaren kan tänkas befinna sig. Vill besökaren göra någon form av avslut eller vill besökaren bara läsa på om ämnet för att göra ett avslut vid ett senare tillfälle? I det första fallet, alltså om besökaren vill göra ett avslut direkt krävs mindre text och vägen till avslut bör vara så enkel och friktionsfri som möjligt. Vill besökaren istället läsa på om ämnet för att ta beslut senare krävs det så klart mer text och ett mer detaljerat innehåll som svarar på så många frågor som möjligt.

Öka textens läsbarhet med en korrekt textformatering och uppmärkning

Att skriva en intressant text med en bra läsbarhet är en konst. Lyckas man hålla läsaren intresserad genom hela texten är mycket vunnet. Det är så klart främst innehållet som är det absolut viktigaste, men man bör även tänka på textens formatering och på så vis öka läsbarheten. Ingen tycker om att läsa långa och tunga brödtexter utan styckeindelning med ingen eller väldigt få rubriker.

Det har troligtvis ingen direkt verkan på rankingen men det har en indirekt verkan, om besökaren läser hela texten befinner han eller hon sig längre på den aktuella sidan vilket med stor sannolikhet berättar för sökmotorerna att sidan är så pass intressant att folk faktiskt stannar och läser innehållet. Det är åter igen besökaren vi skriver för i första hand, bättre ranking är bara en positiv konsekvens av det vi skriver. Här nedan följer ett exempel på en tydlig struktur som är ett bra utgångsläge när du skriver din text.

1. Huvudrubriken är viktigast, den berättar vad texten handlar om

Huvudrubriken är väldigt viktig för att snabbt fånga läsarens intresse, den berättar för läsaren vad hela texten eller innehållet handlar om. Redan här bör man försöka ge ledtrådar till vilka svar som kan förväntas finnas i texten som följer. En bra och tydlig huvudrubrik vars direkta närliggande paragraf ger svar på direkta frågor har dessutom chansen att synas direkt i sökmotorn via en s.k ”Featured snippet”.

Man använder endast en huvudrubrik per sida. Man väljer således aldrig typ av rubrik baserat på rubrikens utseende. Det är tyvärr ganska vanligt att man t.ex vill ha en lite större typsnittsstorlek på ett visst ställe i texten och då märker upp den som exempelvis ”heading 1” för att den är störst och ser snyggare ut. Det skall man aldrig göra, utseende och styling sköter man via CSS (Cascading Style Sheets) i de fall texten skall finnas på webben.

Huvudrubriken är det som syns tydligast i en text så se till att den faktiskt betyder något. Det skadar inte att ha med nyckelordet eller något semantiskt närliggande sökord i huvudrubriken.

Längden på en huvudrubrik är egentligen inte det viktigaste men den bör vara mellan 30-70 tecken lång. Det finns inte heller här någon magisk gräns men vi vill inte att den skall vara så kort att vi slösar bort värdefullt utrymme och vi vill inte att den skall vara så lång att den tappar sin konkreta innebörd och blir jobbig att läsa.

Sammanfattning gällande huvudrubriker:

 • Huvudrubriken är viktig då den ger ledtrådar om vad texten handlar om.
 • Endast en huvudrubrik per sida.
 • Den bör vara mellan 30-70 tecken lång.
 • Kan med fördel innehålla nyckelordet eller något sökord.

2. Rubriker och underrubriker sorterar och förtydligar innehållet

Rubrikernas och underrubrikernas syfte är att dela upp innehållet i tydliga stycken för att underlätta för läsaren att avgöra vad just texten i det stycket kommer att fokusera på. Det måste så klart vara relevant till huvudrubriken och kontexten men med en text som är mer centrerad kring en specifik del av huvudämnet.

Om vi tar exemplet med frisören igen skulle den kunna delas upp i följande rubriker:

 • Frisyrer
 • Hårinpackningar
 • Färga håret
 • Hårvårdsprodukter
 • osv

Där varje rubrik fokuserar mer på det enskilda ämnet, man särskiljer innehållet så att säga. Alla underrubriker bör vara relaterade till huvudrubriken. T.ex ”Frisyrer” i listan ovan berättar lite om de olika sorters frisyrer frisören erbjuder sig att ge dig, ”Färga håret” handlar mer om just färgning av hår, hur det går till, vilka tekniker frisören använder sig av för att uppnå en viss nyans osv. Den skulle även kunna brytas ned i ytterligare underrubriker, om vi tar t.ex rubriken "Hårvårdsprodukter", så skulle den kunna brytas ned i följande underrubriker; Hårspray, schampo, balsam osv. Underrubriken berättar vad det anslutande textstycket kommer att fokusera på.

Rubrikerna i en text bör följa en tydlig hierarki som alltid börjar med en huvudrubrik (H1, Heading 1). Efter huvudrubriker bryter man ned texten till rubriker av typen H2 (Heading 2) och dessa kan man bryta ned ytterligare till underrubriker av typen H3 osv.

Exempel på rubrikstruktur:

 • Huvudrubrik (H1)
  • Rubrik (H2)
   • Underrubrik (H3)
   • Underrubrik (H3)
    • Underrubrik (H4)
  • Rubrik (H2)

3. Paragrafer och styckeindelning ger tydlighet och gör texten överskådlig

En paragraf eller en styckeindelning är en viss mängd sammanhängande text. Den löpande brödtexten indelad i kortare och lättöverskådliga stycken helt enkelt. När stycket byter inriktning eller börjar beskriva något nytt bör man påbörja en ny paragraf. Detta gör man för att öka läsbarheten och dela in texten på ett tydligt sätt.

Stora tunga texter utan styckeindelningar är jobbiga och ansträngande att läsa och skrämmer bort läsaren. Texten blir ganska svår att följa för ögat om den inte är indelad i kortare stycken. Varje gång en paragraf tar slut ger man dessutom läsaren en liten kort mikropaus och tid för reflektion över det den precis har läst innan personen börjar läsa nästa stycke.

Den första meningen i varje paragraf bör innehålla en slags nyckelmening som sammanfattar hela stycket. Då blir det lättare för läsaren att scanna av texten och hitta det som är intressant att läsa mer om. Man ger så att säga en ledtråd om vad det specifika stycket kommer att handla om.

En paragraf bör innehålla mellan 3-5 meningar och helst inte vara längre än ca 200 ord. Man måste så klart ta hänsyn till meningarnas natur och inte stirra sig blind på antal meningar, vissa meningar kan ju vara några få ord långa bara och då finns det utrymme för fler. Det viktiga är att man påbörjar en ny paragraf när man märker att det man skriver om tar en något annorlunda riktning.

Sammanfattning gällande paragrafer och styckeindelning:

 • Undvik långa paragrafer för att öka läsbarheten.
 • Varje paragraf skall ha en slags nyckelmening om sammanfattar paragrafen.
 • Paragrafen tar upp en aspekt av ämnet, nästa aspekt bör finnas i en egen paragraf.
 • Försök hålla paragraferna till 3-5 meningar och inte längre än 200 ord.

Länkar är i de flesta fall en bra sak, iallafall om din text skall finnas tillgänglig online. Internet är uppbyggt av länkar och all ranking grundar sig i botten på länkar av olika slag på ett eller annat sätt. Utan länkar av något slag skulle det var helt omöjligt för sökmotorerna att ens kunna hitta din text.

Oavsett hur bra din text är så kommer den troligtvis aldrig innehålla precis all information varje given läsare eller besökare är intresserad av. Dina läsare är olika som personer och har därmed helt olika frågor, behov och funderingar. Genom att länka ut från din text till annat relaterat innehåll kan förbättra upplevelsen för din läsare. Länkarna i din text bör skapa någon form av mervärde för läsaren. Din text kanske handlar om bilar, men du är inte nödvändigtvis en expert på växellådor för det. Då kan det vara en positiv upplevelse för din läsare att du länkar ut från din text till någon annan text som innehåller mer detaljerad och fördjupad information om just växellådor, så att läsaren själv kan välja om han eller hon vill läsa mer om just växellådor eller inte.

Man pratar ofta om länkar från en utomstående text eller webbplats till din text som en ren SEO-åtgärd, att ju fler länkar som leder till din text är ett slags bevis på att din text är tongivande och viktig. Det stämmer ofta men faktum är att länkar från din text eller hemsida till utomstående texter också kan ha en viss betydelse. Inte på det sättet att X antal utgående länkar ger ditt innehåll bättre ranking utan en mer indirekt effekt. Utgående länkar från din text till andra texter (bra texter skall tilläggas) placerar din text i en viss ”umgängeskrets” eller vad man skall kalla det. Din text som handlar om bilar generellt vill ju associeras med andra bra texter som handlar om bilar och bilarnas olika beståndsdelar, t.ex den matnyttiga texten om växellådor vi pratade om tidigare.

Det finns två olika typer av utgående länkar och det är interna länkar eller externa länkar. Båda typer leder besökaren eller sökmotorn till en ny sida med ny information. Skillnaden är att de externa länkarna leder till en helt ny webbplats på en ny domän medan de interna länkarna leder till andra delar av den befintliga webbplatsen din text ligger synlig på, till exempel en annan undersida eller liknande.

Interna länkar är bra av ett par olika orsaker, det ena är att du kan lotsa besökaren till den eller de sidor du vill att den skall besöka. Efter att besökaren har läst din informationsrika och fördjupande text om t.ex ”Hårbehandlingar” vill du troligtvis att samma besökare efteråt skall kunna boka ett besök till salongen du driver. En internlänk till bokningssidan ökar så klart chansen att besökaren faktiskt går vidare till den sidan och bokar ett besök som genererar en intäkt till dig.

Den andra orsaken är att sökmotorerna "spindlar" internet genom att följa de länkar den hittar. Om du då har länkar i din text som leder till andra sidor på din webbplats hjälper du sökmotorn att hitta dem och därmed öka chanserna för att den skall indexera dem. Du hjälper sökmotorn förstå strukturen på din webbplats bättre.

Externa länkar till din webbplats är väldigt viktiga för din auktoritet samt ranking och definitivt något som tas i beaktning av sökmotorerna. Hur är det då med externa länkar från din webbplats?

Åsikterna går isär och det är svårt att avgöra om eller hur mycket det påverkar, men mycket lutar mot att det påverkar eller iallafall att det kan påverka. Det har gjorts studier om detta där man kommer fram till att det faktiskt påverkar. En av dessa hittar du här: https:// www.rebootonline.com/blog/long-term-outgoing-link-experiment/

Oavsett hur mycket det påverkar rankingen eller ens om det påverkar rankingen är det ofta en god idé att länka till annat relevant innehåll från din text/sida. Om du säljer olika hårvårdsprodukter kan du exempelvis länka till produktens tillverkare. Det ger ändå något slags seriöst intryck till läsaren att man vill synas tillsammans med ett bra varumärke. Det ger även besökaren möjligheten att hitta mer detaljerad information om just det märket eller just den produkten. Länken ger ett mervärde till besökaren helt enkelt och det är ju trots allt besökaren eller läsaren vi skriver till, inte för sökmotorns skull.

Om du själv länkar till relevant information på externa webbplatser från ditt innehåll, länkar som ger ett mervärde till läsaren är det dessutom större chans att de eller någon annan länkar till ditt innehåll.

Tänk på att de externa länkarna måste vara naturliga och som sagts tidigare, relevanta. Ankartexterna, alltså själva länktexten bör vara naturlig och relevant till både ditt innehåll och det innehåll som kan läsas om man följer länken. Sedan 2016 kan t.ex Google nämligen straffa en för sådant som de anser vara irrelevant länkkraft. Detta då man upptäckte att folk försökte klättra artificiellt i rankingen genom att skapa stora mängder onaturliga länkar till en specifik webbplats som därmed på ett onaturligt sätt skulle framstå som mer relevant än den faktiskt var.

 • Utgående länkar kan eventuellt ge en indirekt påverkan på rankingen enligt vissa undersökningar.
 • Utgående länkar skapar ett mervärde för besökaren som eventuellt vill läsa mer om ett specifikt ämne.
 • Utgående länkar visar vilka du vill associeras med.
 • Utgående länkar skall leda till annat relaterat och relevant innehåll

Read our post “8 concrete and solid tips on how to write a search engine friendly text

Dela denna artikel

Kategorier

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

kristoffer Pihlfelt

kristoffer Pihlfelt

Developer, dewriter.com

Följ oss

Scroll to Top